Veilig de berg op dankzij de medische crew

02 Apr 2024

Achter een evenement zoals Sporta Mon Ventoux staat een hele ploeg om alles in goede banen te leiden. Ook het medisch team vormt hiervan één van de fundamenten. We stelden daarom enkele vragen aan hoofdarts Geert Meese die de leiding heeft over de medische teams tijdens Sporta Mon Ventoux.
De medische ploeg is een vast fundament tijdens Sporta Mon Ventoux. Waarom is het belang van een medische crew niet te onderschatten?

Het werk van de medische ploeg speelt zich op vele niveaus af waardoor elke deelnemer maximale slaagkansen heeft om zijn of haar uitdaging te voltooien. Dit doen we o.a. door het controleren en geruststellen van deelnemers die zich tijdens de uitdaging niet goed voelen, eerste hulp te bieden bij ongevallen en de communicatie te verzorgen tussen verschillende betrokkenen zoals de centrale controlepost in het startdorp, de deelnemer, de familie en eventuele Franse diensten.

De medische dienst is eigenlijk het wakend oog ter plaatse. Zo controleren we van op het terrein over de centrale controlepost tot in het startdorp.

Hoe lang ben jezelf al bij de medische crew en hoe heb jij alles zien evolueren?

Sinds 2018 stuur ik met plezier de medische teams aan tijdens Sporta Mon Ventoux. De belangrijkste evolutie van de voorbije jaren is dat er naast het fietsen (sinds 2021) ook uitdagingen voor wandelaars worden aangeboden. Dit sluit perfect aan bij het basisidee om mensen, ongeacht de sport, aan te zetten tot bewegen.

Veel mensen hebben vast wel een idee hoe een medisch team er kan uitzien, maar hoe ziet u zelf naar de rol die jullie vervullen tijdens Sporta Mon Ventoux?

Op organisatorisch vlak zijn we fier dat we elk jaar opnieuw duizenden sporters, verspreid over meer dan honderd kilometer, kunnen helpen bij gezondheidsproblemen. Voor sporters die niet met ons in contact komen, zijn we een visueel onderdeel van het hele evenement. Sporters die we opvangen tijdens Sporta Mon Ventoux zijn ons hiervoor telkens heel dankbaar, zowel op het evenement zelf als later wanneer we ze bijvoorbeeld toevallig tegenkomen.

Wat is jullie voornaamste rol tijdens Sporta Mon Ventoux?

Het liefst doen we eigenlijk "niets" want dat betekent dat er geen medische problemen zijn, wat goed is voor de deelnemers en voor de organisatie zelf. Daarnaast hebben we de middelen (wagens, materiaal, medische en verpleegkundige kennis) om steeds paraat te staan om bij elke situatie maximaal op te treden. Je zou het kunnen vergelijken met de ambulancediensten en MUG/PIT diensten in België. Maar nogmaals, het liefst drinken we een tas koffie en slaan we een praatje met de moedige sporters die hun uitdaging op een verantwoorde manier volbracht hebben.

Voor welke zaken kunnen mensen allemaal bij jullie terecht?

Voor alle situaties waarvoor men in België naar spoed zou gaan of de 100 zou verwittigen. Dit kan gaan van “ik voel me niet goed” over “ik ben gevallen en mijn been doet vreselijk veel pijn” tot “klachten die duiden op een dreigend hartinfarct”.

Wat zijn de voornaamste problemen waarmee jullie in aanraking komen tijdens Sporta Mon Ventoux?

De meeste problemen die we tijdens het evenement zien, worden veroorzaakt door uitputting. De combinatie van de langdurige inspanning, het toch nog even willen doorgaan omdat het einde in zicht is en dan de totale ontlading na het bereiken van de eindstreep , eisen soms wel hun tol. In plaats van fier te poseren voor het sommetbord op de top wordt alles dan zwart voor de ogen en gaat het licht even uit.

Hoe kunnen deelnemers dit vermijden?

Een goede voorbereiding zowel qua afstand als kracht is hier volgens mij de sleutel. Enkele tips die ik zou meegeven zijn: test op voorhand hoeveel eten en drinken je nodig hebt om je uitdaging tot een goed einde te brengen. Leer de grenzen van je lichaam kennen. Neem rust wanneer je voelt dat je jouw limiet bereikt hebt. Gebruik goed materiaal dat je op voorhand uittest. Ga dus niet net voor je naar Frankrijk trekt nog nieuwe wandelschoenen of een nieuwe fiets kopen. En mijn laatste tip: bereid je voor op wisselende weersomstandigheden. Op de Mont Ventoux kan het weer snel omslaan. Je kan vertrekken onder een stralend zonnetje en een uur later koude windvlagen trotseren. Zie dus zeker dat je je outfit kan aanpassen aan die externe omstandigheden. Dit zijn allemaal factoren die zullen beïnvloeden of je jouw uitdaging op een fitte manier tot een goed einde kan brengen.

Hoe kunnen deelnemers jullie bereiken tijdens het event?

De deelnemers bellen bij mogelijke medische problemen best naar het medisch noodnummer. Dit zal op het polsbandje staan dat iedere deelnemer in zijn of haar deelnamepakket krijgt op vrijdag in de Village Cannibale. Draag dit dus zeker tijdens je uitdaging zodat je dat nummer meteen bij de hand hebt moest het nodig zijn. De verantwoordelijke van dit nummer neemt vervolgens contact op met de medische dispatching. Deze ploeg staat op de top van de Mont Ventoux en zorgt er van daaruit voor dat de dichtstbijzijnde ploeg wordt gemobiliseerd. Dat kan een ambulance zijn, een medische motard of een equipe van een vaste post.

Een deelnemer kan onderweg ook steeds terecht bij een ziekenwagen of motard van de medische dienst als die net voorbij komt. Op de bevoorradingsposten kunnen de deelnemers de verantwoordelijken van deze posten aanspreken en zij zullen dan contact opnemen met de medische dispatching. Opnieuw zal de dispatching daarna dan de nodige stappen zetten om de deelnemer medisch verder te helpen.

Deelnemers kunnen de medische ploeg ook rechtstreeks aanspreken wanneer ze één van de medische posts op het parcours passeren tijdens hun uitdaging.

Hoe groot is de totale crew die aanwezig zal zijn op Sporta Mon Ventoux?

De Belgische medische ploeg die aanwezig is in Frankrijk bestaat 5 urgentie artsen en/of anesthesie, 10 verpleegkundigen en 15 ambulanciers. Een zeer uitgebreid team dus.

Hoe kunnen deelnemers jullie herkennen?

Iedereen van de Belgische medische ploeg draagt de standaard ambulancekledij zoals die gekend is in België. Gezien het evenement doorgaat op de openbare weg kan het voorvallen dat omstaanders de Franse hulpdiensten contacteren. De Franse ziekenwagens zijn bemand door “Pompiers” die allemaal blauwe interventiekledij dragen. Maar zij zijn niet verbonden aan het evenement. Het is dus beter om via het medisch noodnummer op het polsbandje in contact te komen met de Belgische ploeg. De vaste medische posten waar je de medische crew rechtstreeks kan aanspreken zijn met grote signalisatieborden aangeduid. Er zijn o.a. posten op de top van de Mont Ventoux, aan Chalet Renard en aan de EHBO post in de Village Cannibale. De Belgische ziekenwagens en medische motards kan je herkennen aan hun wettelijk verplichte gele kleuren, zoals we ze ook zien rijden op de Belgische wegen.

Hebt u tenslotte nog een straffe anekdote over de medische crew uit 20 jaar Sporta Mon Ventoux?

Het is niet echt een anekdote maar het is fantastisch om de hele medische crew uit de bol te zien gaan tijdens de afterparty van Sporta Mon Ventoux met de set van Discobaar A Moeder. Zeker als je weet dat elk lid van die crew op dat moment al zeker 20 uur op de been is geweest voor medische interventies tijdens het event.