Samen naar één Sporta

05 Oct 2023

Je hebt het mogelijk al gezien: het Sporta-logo steekt in een nieuw jasje. Maar er is meer aan de hand. CEO Isabel Van Obergen vertelt in dit artikel meer over hoe de missie en ambitie voor de volgende jaren werden scherp gesteld, zowel in woord als beeld.

Sporta kan bogen op een lang en rijk verleden en sinds de oprichting in 1947 werd de sportieve begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen steeds verder doorontwikkeld. Doorheen de decennia is Sporta zich blijven vernieuwen en heruitvinden, om zo steeds de rol van pionier en trendsetter binnen het Vlaamse sportlandschap te blijven behouden.

Met de komst van de nieuwe CEO, Isabel Van Obergen, was het hoog tijd om in 2023 een nieuw hoofdstuk in de Sporta-geschiedenis aan te snijden; de missie en ambitie van Sporta voor de volgende jaren werden scherp gesteld, en dit zowel in woord als in beeld.

Isabel licht toe: “Sporta is een groep van verschillende deelwerkingen en diensten: de begeleiding van recreatieve sportclubs en verenigingen, de beweegcampagnes voor de ongebonden sporters, de onvergetelijke vakanties voor jaarlijks duizenden kinderen en jongeren, en de talrijke verblijfsformules in bos of op het water in onze twee jeugdverblijfscentra te Tongerlo en Maaseik. De werking en het aanbod van Sporta is bijzonder breed”.

Deze brede werking heeft enorm veel potentieel, en des te meer als alle Sporta-deelwerkingen samen hun schouders zetten onder één gezamenlijke missie.

“Gesterkt door een nieuw groeiplan willen we in de komende jaren nog meer Vlamingen bereiken en helpen om een gezonde, actieve, en sportieve levensstijl te ontwikkelen. Meer dan ooit gaan we SAMEN als één Sporta aan de slag. Met een sterk team van enthousiaste medewerkers, monitoren, vrijwilligers en studenten, trekken we aan hetzelfde Sporta zeel.”

En die samenhorigheid laat zich ook merken in de nieuwe look and feel. Er werd werk gemaakt van een nieuwe huisstijl, waarbij éénheid over de deelwerkingen heen centraal staat.

“Ons vernieuwd logo en kleurenpallet toont één krachtig Sporta merk, ondersteund door krachtige diverse deelwerkingen die ook mekaar versterken. Gedreven vanuit onze missie en geïnspireerd door elkaars verhalen, brengen we niet alleen onze organisatie maar ook de Vlamingen in beweging. We kozen daarom dan ook voor de toepasselijke baseline Beweeg meer, leef meer!”.