Moeder, waarom sporten wij?

04 Apr 2024

De Verenigde Naties heeft 6 april officieel uitgeroepen tot de ‘Internationale dag van de sport’. Hiermee wil zij het belang van sportbeoefening in de verf zetten. En laat deze intentie nou net ook de bestaansreden van Sporta zijn!

Moeder, waarom sporten we? Voor een afdoend antwoord moeten we terug naar het prille begin van de mensheid. Wetenschappers bestempelen onze prehistorische voorouder als een ‘homo movens’. Hun stelling luidt dat het lichaam gemaakt is om te bewegen, omdat we oorspronkelijk ontworpen zijn als jager-verzamelaars. In se zijn we geprogrammeerd om met een speer in de hand dagenlang achter een mammoet aan te rennen en om gezwind in bomen naar een voedzame vrucht te klauteren. Hiervoor beschikken we over een gestel en motorische eigenschappen zoals lenigheid, uithoudingsvermogen en kracht. Sinds onze soort evolueerde tot homo sapiens is onze anatomie echter niet wezenlijk veranderd, ook al heeft de technologische vooruitgang ons ertoe aangezet om sedentair te zijn. Door wonderbaarlijke uitvindingen als auto’s, liften, grasrobots en sofa’s wordt de hedendaagse mens voortdurend verleid om inactief te zijn. Ook al is dit tegen onze natuur. Onze spieren blijven nu eenmaal nood hebben aan actie, evenals onze longen, hart en zweetklieren.

 

De positieve impact van sport en bewegen op onze gezondheid is inmiddels genoegzaam wetenschappelijk bewezen. Tal van studies tonen onweerlegbaar aan dat voldoende lichaamsbeweging preventief werkt bij hart- en vaatziekten, suikerziekte, overgewicht, osteoporose, verschillende kankers en depressie. Bovendien heeft het een curatieve invloed op onder meer de bloeddruk.

Maar er is meer: sporten maakt ook gelukkig! Hoe beter je conditie wordt, hoe beter je in je vel zit, hoe beter je psychisch en emotioneel functioneert, hoe beter je leven wordt. Tijdens de sportbeoefening is de kans groot dat je een lijfelijk welbehagen ervaart, een gevoel van genot. Dat sporten tot een zekere gelukzaligheid leidt, zou met de prikkeling van de hormonenhuishouding te maken hebben. Tijdens de lichaamsinspanning worden endorfine opgewekt, een pepstof die wat weg zou hebben van morfine. Het promoten van de gezondheidsgedachte is bedoeld om de kwaliteit van het leven te verbeteren, om het ‘bruto nationaal geluk’ te verhogen. De ultieme betrachting van Sporta is dan ook om ieder -zonder een zweem van betutteling- te prikkelen om op een kwaliteitsvolle manier te leven.

Maar dan rijst de vraag: als zwart op wit vaststaat dat voldoende lichaamsbeweging zovele voordelen biedt, waarom doet 1 op 3 Vlamingen dan nooit aan sport? Er is dus nog veel werk aan de winkel om deze 2 miljoen mensen in beweging te krijgen. Zij hebben echt een klik nodig. En ergens moet er iemand het zetje geven. Misschien is ‘de internationale dag van de sport’ een goede aanleiding om het geweer van schouder te veranderen. Sporta staat alvast klaar om je in je nieuwe, actieve levensstijl met raad en daad bij te staan!